logo_main

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


navigation header
home button
about this project
community projects
sponsors od the project
usefull resources
contact the project organisers
 

 

facebook share
follow on twitter

 

 

 

Calendar of Events

 

Meer inligting oor ons gemeenskapsprojekte


GEMEENSKAPSDEELNAME EN -ONTWIKKELING

Benewens die vlagskipprojek is daar ook ’n gemeenskapsfokus waar diverse groepe betrek sal word by aktiwiteite rondom boeke, skryf en boekmaak. Projekte word onderneem in samewerking met die Sentrum vir Kreatiwiteit en die ATKV Skryfskool, bestaande sentrums by die NWU met gemeenskapsprojekte en –skakels.

 

Twee kernprojekte is die Tambani Gemeenskapsprojek (Venda) en plaaslike skryf- en boekmaakwerkswinkels (Karos en Kambro).

 

 

DIE TAMBANI GEMEENSKAPSPROJEK

Die Tambani Gemeenskapsprojek is gesetel in die naburige dorpies Fholovhodwe en Muswodi-Tshisimani. Hierdie dorpies is geleë in die Limpopovallei, sowat 50 km suidoos vanaf Musina, en omtrent 750km noordoos vanaf Potchefstroom. Die stigter en hoofdirekteur van die projek is dr. Ina le Roux van Johannesburg. Sy is ’n afgetrede dosent in Afrikaans en Nederlands wie se Ph.D in godsdienswetenskap handel oor die wêrelds­beskouing in die liedstories (ngano) van Venda vroue.

Die benarde finansiële en sosiale omstandighede waaronder hierdie plattelandse vroue leef het Ina so aangegryp dat sy ’n borduurprojek op die been gebring het wat tans sowat 65 vroue en hulle gesinne help onderhou. Alhoewel die meeste vroue nie meer as omtrent R300 per maand verdien nie, help hierdie karige inkomste om die ergste honger weg te hou.

Ina skets tonele uit die verhale wat sy opgeteken het op lappies, waarna die lede van die projek hierdie tonele borduur. Die lappies word dan in Ina se huis deur haar assistent Alice (ook afkomstig van Venda) op items soos handsakke en muurbehangsels aangebring. Laasgenoemde word dan met die betrokke stories bemark. Die opbrengs uit die verkoop van die artkels word dan weer gebruik om die projek te befonds.

www.tambani.co.za

 

DIE TAMBANI PROJEK BINNE DIE OOR DIE EINDERS VAN DIE BLADSY-PROJEK

 

In die spesifieke projek gaan een van die geborduurde volksverhale verwerk word tot ’n kort animasiefilm. Die projek behels die volgende: die ontwerp en borduur van bykomende lappies; klank- en video-opnames van orale vertellings; en die omsetting van die borduurwerk, beeld- en klankmateriaal in ’n kort animansiefilm.

 

Die oorspronklike borduurwerk sowel as die animasiefilm vorm deel van die hoofuitstalling. Bykomende inligting oor die gemeenskap en die spesifieke projek sal ook by die uitstalling beskikbaar wees. Die projekleiers is prof. Jaco Kruger en dr. Ina le Roux. Christiaan van der Westhuizen (Grafiese ontwerp, NWU) is verantwoordelik vir die animasie.


 

KAROS & KAMBRO

Karos & Kambro www.karosandkambro.co.za is ʼn landswye nie-winsgewende Jeugontwikkelingsorganisasie wat ten doel het om gemarginaliseerde jongmense in Suid-Afrika te bemagtig. Deur die uitvoerende kunste as voertuig te gebruik, word gepoog om die adolessente wat betrokke by die projek is in veral drie areas te help ontwikkel, naamlik lewensvaardighede, leierskap en potensiaalontwikkeling. Die opvoerende kunste, natuur, genot en avontuur is ʼn integrale deel van die vaardigheidsontwikkelingsprogram. ʼn Plaaslike tak van Karos & Kambro in Promosa word betrek. Hierdie tak was deel van die Op die spoor van kreatiewe kreature-projek en was ook in die verlede by verskeie projekte van die ATKV-Skryfskool en die Vakgroep Skryfkuns betrokke.


 

KAROS & KAMBRO BINNE DIE OOR DIE EINDERS VAN DIE BLADSY-PROJEK

Hierdie spesifieke projek het ‘n skryf- en boekmaakwerkswinkel (September 2009) behels waarin die tieners die geleentheid gehad het om onder leiding van Flip Hattingh, Franci Greyling en Anneretha Combrink boeke te maak en stories te skryf. Die aktiwiteite het hoofsaaklik gedien as ’n wyse om kreatiwiteit te stimuleer, vaardighede te ontwikkel en as medium vir selfuitdrukking.

 

Uitkomste van die projek: Diverse uitkomste sluit aan by die doelstellings van die Karos & Kambro organisasie en behels ook die uitbreiding van kreatiewe vaardighede, die bevordering van ’n boek-, lees- en skryfkultuur, selfontdekking en die bevordering van gemeenskapsidentiteit. Die uitkomste van die subprojek lewer verder ’n bydrae lewer in navorsings oor gemeenskapseie skryfkuns wat in die Vakgroep Skryfkuns gedoen word.

 

karos_1

 

karos_2

 

karos_3

 

karos_4